alltranssexuals.com
StartseiteGesellschaft

Het Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie is een eukomenische vereniging voor pastoraat, overleg, begeleiding en supervisie in Duitsland.
In deze vereniging zijn rond de 700  priesters, dominees en leken medewerksters en medewerkers samengebracht, die naast hun theologische kwalificatie ook een psychologische, psychotherapeutische, supervisorische of op begeleiding gerichte voortgezette opleiding afgesloten hebben.
De leden werken als pastor, supervisor, vormingswerker, raadgever/ begeleider binnen het kerkelijke arbeidsveld, de leden zijn zowel vrouwen als mannen.
Naar de aard van de voltooide psychologische studie behoren de leden tot een van de vijf secties, die zich binnen de DGfP gevormd hebben. Het zijn de secties:
-    Organisatiesystemen in groepen (Gruppe Organisation System / GOS)
-    Paastoraat vanuit de Gestalttheorie  en psychodrama in het pastorale werk (Gestaltseelsorge und Psychodrama in der Pastoralarbeit / GPP)
-    Pastoraat vanuit de klinische psychologie (Klinische Seelsorgeausbildung / KSA)
-    Persoonsgerichte psychotherapie en pastoraat (Personzentrierte Psychotherapie – Seelzorge / PPS)
-    Dieptepsychologie (Tiefenpsychologie / T)
Het DGfP  is in 1972 opgericht en heeft zich tot doel gesteld een aanbod te doen in de verdere ontwikkeling en verbreding binnen het gebied van het pastoraat, de begeleiding en supervisie, deze te coördineren en verder te kwalificeren.
Naast de jaarlijks bijeenkomst, die steeds in de eerste week van mei plaatsvindt en steeds een actueel thema behandelt, ontmoeten de leden van de secties elkaar voor gescheiden activiteiten.
De leden van de vereniging, die de status van voortgezette vormers/opleiders hebben, biedt de vereniging ook voor hun zelf voortgezette, verdere en verbredende vorming naar DGfP- standaard aan.
Verschillende leden hebben de opleiding als “supervisor DGfP” en/of  “leersupervisor DGfP” en werken als zodanig.
Sinds haar oprichting heeft de DGfP het gesprek en de discussie gezocht met sociale- en de menswetenschappen.
De pastoraalpsychologische theoretische vorming heeft een hoge waarde in het werk van de vereniging en brengt zo nieuwe perspectieven en handelingsmogelijkheden voor de kerkelijke en religieuze praxis.
Het wetenschappelijke en pastoraal psychologische gesprek voert de vereniging in vaktijdschriften “Wege zum Menschen”en “Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte”. Op deze tijdschriften kan men zich abonneren via het Duitse genootschap voor pastoraal psychologie.
De DGfP ondersteunt financieel en persoonlijk de internationale (ICPCC) zowel als het Europese vereniging voor zielzorg en begeleiding (ECPCC). Leden van  DGfP werken in internationale samenhang aan verdere vorming en nemen deel aan de ontwikkeling van interculturele concepten voor pastoraat, supervisie en begeleiding.
Informatie over de activiteiten van de vereniging zijn te vinden op de DGfP homepage www.pastoralpsychologie.de.
Informatie en contact:
DGfP e.V.
Geschaftstelle
Huckarder Str. 12, Union Gewerbehof

D-44147 Dortmund
Email: kontakt@pastoralpsychologie.de
Homepage: www.pastoralpsychologie.de.

Organisatiesystemen in groepen (GOS)
Pastoraal psychologisch werk met systematisch perspectief.
Beginselen: het pastoraal psychologisch werk van deze sectie oriënteert zich aan de methoden van de groepsdynamica, de systeemtheorie, de organisatietheorie en de rollentheorie.
Taakstelling: de leden zijn als trainer, begeleider voor voortgezette vorming, supervisor en organisatie- of parochie raadgever werkzaam.
Voortgezette vorming: de sectie bouwt verder op verschillende voortgezette vormingswegen (b.v. groepsdynamica, thema gecentreerde interactie (TZI), parochie/gemeente- begeleiding, systeem begeleiding, supervisie).

Sectie  pastoraat vanuit de Gestalttheorie  en psychodrama in het pastorale werk  (GPP)
Ervaringsbetrokken wegen naar mensen.
Ontmoeting: psychodrama naar Moreno gaat uit van de ontmoeting van mensen met hun psychosociale en transcendente netwerken. Gewerkt wordt met technieken als rolwisseling, spiegelen, dubbelen, creatief en spontaan spel.
Gestalt pastoraat vereist, uitgaande van Perls gestalttherapie, de integratie en het helingsproces bij het individu en in de groep. De methode is vaak bruikbaar bij het werk met conflicten en zielenoden; zoveel creatieve ervaringen van het geloof zijn sterke punten in deze aanpak.
Professionalisering: beide handelwijzen bieden een meerjarige beroepsbegeleidende voortgezette vorming aan, die de zielzorg en de pastoraal psychologische professionalisering van begeleiding, zielzorg, supervisie en het parochiewerk dient.

Pastoraat vanuit de klinische psychologie gezien (KSA)
Een op ervaring georiënteerd model voor pastoraat en communicatie.
KSA stelt een leermodel voor, in het pastoraat, de communicatie en supervisie, dat door zelfervaring en reflectie in de praktijk van het beroep geleerd en ingeoefend is. Theologische reflectie, beginselen van psychotherapie, communicatie- en sociaalwetenschappen zijn de elementen van de voortgezette vorming en maken een ervaringsbetrokken, persoonspecifiek en identiteitsvormend leren mogelijk.
Pastorale supervisie: KSA-leden zijn als pastor of kerkelijke medewerker in de categoriale- of de parochiezielzorg, in het vormingswerk of in onderzoek en onderwijs werkzaam.
Drietraps verder vormingsmodel: de opleiding bestaat uit drie etappes en geeft de deelnemers de bevoegdheid om zich verder te bekwamen 1) voor pastoraal psychologisch gekwalificeerd pastoraat
2) voor individu- , groep- en teamsupervisie en 3) voor KSA- cursusleiding.

Sectie persoonsgerichte psychotherapie en pastoraat (PPS)
Empathie, acceptatie en congruentie.
Het antropologisch begrip van deze van deze begeleidingsaanpak is gericht op het stimuleren van eigen mogelijkheden en krachten. In een door empathie, acceptatie en congruentie gedragen betrekking ontvangen mensen toegang tot hun groeimogelijkheden en tot eerder niet waargenomen    persoonlijke kwaliteiten en talenten.  
De leden van deze sectie zijn in de parochies in elk stadium van ontwikkeling werkzaam en zowel in onderwijs als vormingswerk aanwezig.
Aangeboden worden verdere vormingsmogelijkheden voor begeleiding en supervisie.

Dieptepsychologie (T)
Duiding van onbewuste processen voor het begrijpen van individuen en groepen.
Aanzet: grondslag is het begrip van de betekenis van onbewuste processen en tussenmenselijke conflicten. Uitgaande van de concepten van de psychoanalyse van S.Freud en de analytische psychologie volgens C.G. Jung liggen de accenten op de verdiepte waarneming en verklaring van onbewuste overtrokken processen, die groeien tijden de eigen levensgeschiedenis. En de mogelijkheid en reflectie van symbolische ervaringen.
Werkterrein: pastoraat, begeleiding van individuen, paren en families; supervisie van individuen, groepen en teams.
Aanbod: voortgezette en uitgebreide vorming voor psychoanalytische/ analytisch-psychologische begeleiding en supervisie als ook begeleiding van individuen bij de doorvoering van hun dieptepsychologische verdere vorming.

Akzeptieren. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie unter Datenschutzerklärung.
ManyVidsHD - Hottest vids from your favorite content creatorsWorldwide HD Porn of The Highest Quality